Storywise biedt voordelige all-in creatieve oplossingen voor ondernemers, mogelijkheden voor ieder budget!
Of je nu als startende zzp-er of ondernemer een a tot z traject zoekt, een tijdelijke campagne voor een aankomende product lancering, of bijvoorbeeld een verversing van de huisstijl, fotografie en website... Bij Storywise bepalen we het budget op basis van tijd welke je naast je website mag indelen op fotografie, video, vormgeving voor b.v. drukwerk, of geavanceerde interacties om jouw doelstellingen te behalen. Storywise is een initiatief en concept van MHQ Interactive op Mhq.nl, in samenwerking met MertenFoto.nl en DeFryvolle.nl.
Achter welke naam schuilt identiteit?
Het achternamensysteem bestaat al geruime tijd, en heeft net als de mens, de afgelopen eeuwen een zekere evolutie ondergaan. Aan conceptuele betekenis oplopend van o.a. 'Zoon van', 'Wonend in', 'Gefortuneerd door' en 'Werkend als' is te zien dat haar evolutie ingeleid werd door het groeiende inzicht dat men zich veelal naar zo'n verkregen 'label' ging gedragen. Zo zag men voortbouwend op het professionele gedachtegoed van de voorouders, de ruimte ontstaan om deze lijn van generatie op generatie voort te zetten en door te ontwikkelen.
De zoon van de bakker, was in den oude tyd derhalve snel vertrouwd met het vak.
In zijn geboorte akte stond min of meer gegrift, dat de zaak zou worden overgenomen. Een waar manifest zou je kunnen zeggen. De namen evolutie heeft niet stilgestaan, en de betekenis van de zojuist besproken werk gerelateerde vorm is vrijwel uitgestorven. De bakker krijgt waarschijnlijk nog wel werk voor de bakker, maar met brood zal het hoogst waarschijnlijk weinig meer te maken hebben.
De keuze om een professie uit te oefenen is tegenwoordig persoonlijker.
De oorsprong hiertoe hangt nauwer samen met autonomie voortkomend uit de voornaam, dan het voortzetten van een familie lijn uit de achternaam. Het indiviu neemt de overhand zou je kunnen zeggen. Er is een drang naar onafhankelijkheid via een eigen pad, en een niet te vergeten kracht van beïnvloeding door een ontzettend snel ontwikkelende markt.
De achternamen sluiten dus niet meer aan op de maatschappelijke gedaantes die we aannemen.
In combinatie met de nog ongedefinieerde voornaam biedt de 'Rechtspersoon' uitkomst. Een virtuele identiteit, die gebruikt wordt om een collectief- of zelfstandig werkende mensen vanuit een zekere betekenis of overtuiging te omkaderen. Bijna zo oud als de weg naar Rome zou je kunnen zeggen. Aangezien Rome natuurlijk ook een naamsomkadering van een collectief aan mensen is. We vatten ze niet voor niets samen als: Romanen, of soms simpeler naar een daaruit voort gekomen gedragspatroon: Pizzabakkers. ;-)
Van deze tijd: de kwantiteit aan kleine zelfstandigen die vanuit een rechtspersoon opereren.
De ZZP-ers en Freelancers blijven in opmars. De drang naar zelfstandig opereren, hun ontplooide vakmanschap en daarmee de definitie van hun identiteit blijkt een bepalende drijfveer, waardoor de waarheidsgetrouwe aantrekkingskracht van voorgaande collectieven verzadigd.
De nieuwe en ware individuele kracht wordt gevonden in de kern die is blootgelegd doordat men zich dwars door de angst voor vernieuwing, heeft open durven stellen aan groei.
Vernieuwing heeft geschied. Je zou kunnen zeggen dat de vroegere 'Werkt als' achternaam, opnieuw uitgevonden zou kunnen worden. Echter, hier geeft de rechtspersoon de mogelijkheid het groeiende concept naar smaak te benoemen.
Zodoende blijft vooralsnog de bedrijfsnaam de punaise op het prikbord van de handel.
Verover je plek op het bord door goed werk af te leveren, en geef het houvast met een uit concept herleide naam onafscheidelijk van je kern. Versmolten met de ware identiteit, voortgestuwd door de daarachter verscholen permanent warm borrelende waarheid.
Storywise
Betekenis, dat creëer je zelf. Evolutie heeft zich nooit beperkt tot één manier van leven, dus waarom zou jij je beperken tot één manier van werken? Kijk terug op je passies en wordt wijs uit je eigen verhaal.
   Deze site maakt gebruikt van cookies ter bevordering van de ervaring. Lees meer over het beleid.